Google Analytics

Privacyverklaring Reumafonds Panel

Algemeen
Het Reumafonds Panel is het panel van het Reumafonds. In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe het Reumafonds deze gegevens gebruikt.

Doeleinden verzamelen gegevens

Bij registratie op de website wordt gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Op basis van deze gegevens kan een koppeling gelegd worden met reeds bekende gegevens bij het Reumafonds. Deze gegevens worden door het Reumafonds gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Uw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden. In de onderzoeken waar het Reumafonds u voor uitnodigt wordt gevraagd om uw mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door GfK gebruikt voor analysedoeleinden om onze dienstverlening van het Reumafonds te verbeteren.

Het Reumafonds Panel richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat het Reumafonds u uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of voor onderzoeken (gesprekken) op locatie met een of meerdere onderzoekers en eventueel andere deelnemers. U mag te allen tijde zelf bepalen of u deelneemt aan de onderzoeken. U bent vrijwillig lid van het Reumafonds Panel en u kunt uzelf altijd uitschrijven op de website van het Reumafonds Panel.

Op wat voor andere manier wordt informatie verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Cookies worden gebruikt om uw deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat u geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat u niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. U kunt een cookie ten alle tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Bescherming van de gegevens

Het Reumafonds en GfK dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau GfK. GfK is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht het Reumafonds te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Het Reumafonds zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u het Reumafonds verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

Contact

Als u een vraag of een klacht heeft over deze website neem dan contact op met vragen@reumafondspanel.nl.

Hosting en uitvoerende partij

GfK is een onafhankelijk markonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses ten aanzien van het Reumafonds Panel. GfK houdt zich bij online onderzoeken aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door ESOMAR, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Daarnaast volgt GfK de richtlijnen uitgegeven door de Nederlandse vereniging voor markt- en beleidsonderzoek (MarktOnderzoekAssociatie, kortweg MOA genaamd). 


Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Privacyverklaring aan te brengen. Op de Gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van het Reumafonds Panel is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.